Zhang Ziyi wearing Sophie Hong

Zhang ZiYi AERA Magazine Cover 2000

Zhang ZiYi AERA Magazine Cover 2000

Related topics: ,